PADRECELESTE.COM

КАК ДА ПОЛУЧИМ ПОМОЩ ОТ НАШИЯ НЕБЕСЕН ОТЕЦ

Всички ние добре знаем, че всеки ден се изправяме пред множество проблеми. За да ги разрешим, често пъти търсим помощта на хора с власт или на такива, които предсказват бъдещето. Ала без дори да си даваме сметка, не се обръщаме към Този, който ни е създал. Той не е далеч от нас, ако го потърсим с цялото си сърце, независимо от вярата, която изповядваме. Но как да го направим? Нужно е преди всичко да победим гордостта си, да си вдъхнем смелост и да се молим с дълбока вяра, сами или в група, по възможност с максимална концентрация, като повтаряме многократно и с вдъхновение Отче наш, Аве Мария и Хвала Господу Богу, сякаш отправяме тези три молитви към човек, който стои до нас и ни слуша. Когато установим контакт с Всевишния, ще започнем да се прозяваме, възможно е и от очите ни да потекат сълзи - точно тогава трябва да поискаме в беседа с Него помощта на Всемогъщия Отец за разрешаване на нашия проблем. Можем да Го молим за това, от което се нуждаем - примерно, да ни освободи от главоболие или от всякакви форми на изтощение, да ни разтовари от натрупания през деня стрес, да разреши или да ни даде сила да преодолеем любовните проблеми, да ни изтръгне от бездната на наркотиците, да помогне на безработните да намерят работа, да се прекратят враждите и да се възцари мир в семейството и в обществото, в определени случаи да се излекува болест и т.н. Всичко това изобщо не е причудливо; напротив - то е съвсем естествено. Достатъчно е да следваме горните препоръки, които важат за всички човешки същества, и да изричаме: Всемогъщи Отче, моля те, помогни ми да намеря работа, помогни ми да превъзмогна болестта си и т.н. Тази молитва трябва да отправяме неколкократно през целия ден и през следващите дни според нуждата. Ала няма да бъдем изслушани, ако става дума за печалби от игри със залагания. Но как можем да се отблагодарим на Небесния Отец за неговата обич? Като превъзмогнем егоизма и алчността, вкоренени в нас, като сме готови да помогнем на нуждаещите се, дарявайки поне част от своите приходи на бедните. Разбира се, да се постъпва по такъв начин в действителност не е никак лесно, но не се притеснявайте - пожертвуванията ще бъдат спонтанни, именно благодарение на отправените молитви. Ще почувстваме вътре в себе си потребността да поделяме с ближния. Бихте могли да се запитате: как да намерим действително нуждаещите се? Различните религиозни организации често пъти не внушават доверие, когато става въпрос за разпределение на подаянията, така че как да постъпим? Достатъчно е да се молим по същия начин, както преди, и когато установим контакт, да кажем: Всемогъщи Отче, моля те, помогни ми да намеря хората, които действително се нуждаят, за да мога да им помогна. Бъдете сигурни, че ще ги намерите. Така Небесният Отец ще ви докаже за сетен път, че се вслушва във вашите молитви. След което нека душата ви отреди кому-колко, понеже най-важно е желанието. Той е повече от наш приятел и не заслужава да потъне в забвение. Затова споделяйте с Него всичко - какво ви се е случило, вашите ядове, неприятности и терзания, неправдите, най-трудните и необичайни проблеми от днешния ден - Всевишният Създател ще ви даде своята енергия, като проникне, озарявайки я, в дълбините на вашата душа. Веднъж получили желаната помощ, не бъдете толкова неблагодарни, че да забравите молитвата. Никога не я подценявайте - когато я отправяте в група, силата й е такава, че може да промени към добро и най-опасните заплахи, надвиснали по света над човешкия род. Каквото и да се случи, Небесният Отец ще ви напътства и ще ви дарява с мир, като го всели във вашите сърца.

Послепис: Последното желание на автора е съдържанието на неговото послание да бъде разпространено в целия свят.

Забележка: На следващата страница са поместени гореспоменатите молитви, с надеждата да можете да разкриете сърцето си на нашия Небесен Отец.

back