PADRECELESTE.COM

Jak obdržet pomoc od Našeho Svatého Otce

 

              My všichni dobře víme, že se každý den střetáváme s mnohými problémy. Často, abychom je vyřešili, hledáme pomoc mocných lidí nebo přímo od osob které předříkají věci které se stanou. Někdy také, bez toho aniž bychom si to uvědomili, se obracíme na toho, kdo nás stvořil. Není od nás daleko, pokud ho hledáme s upřímným srdcem, bez rozdílu na vyznání, kterého jsme zastánci. Ale jak to ve své podstatě udělat? Záleží pouze na tom zvítězit nad hrdostí, dodat si odvahu a prosit s oddaností, sami nebo ve skupině, pokud možno v maximální koncentraci, recitujíc Našeho Otce, Ave Marii a slávu Svatému Otci, vsechny tři opakujíce s vehementností, pokud možno několikrát. Mluvíce tak, jako by nás poslouchala jiná osoba, v okamžiku kdy s ním vejdeme do kontaktu začneme zívat, někdy i se slzami v očích, nastala chvíle, kdy musíme žádat formou dialogu Všemohoucího Otce, aby vyřešil náš problém. Vše co je zapotřebí, např. aby nás nebolela hlava, všechny formy vyčerpání, odstranit denní stres, vyřešit nebo překonat problémy v lásce, odstranit závislost na drogách, pro nezaměstnané najít práci, v rodině a ve společnosti odstranit lhostejnost a nastolit mír a některých případech vyléčit z  nemocí a další. Nic není nemožné, naopak je to normální. Stačí dodržovat výše popsané rady, které jsou stejné pro všechny živé bytosti, odříkajíc: „ Otče všemohoucí, prosím Tě pomož mi, najít práci, vyzrát nad nemocí … .“  Během dne a ve dnech následujících opakovat několikrát žádost. Nebude nám vyhověno v žádostech týkajících se her, vztahujících se na výhry. Ale jak můžeme oplatit lásku Našemu Všemohoucímu Otce? Překonáním sobectví, lačnosti, které jsou v nás zakořeněny, být připraveni pomoci těm, kteří to potřebují a darovat alespoň část toho, co si vyděláme chudým. Jistě-že udělat něco takového je náročné, ale neobávejte se, odříkání bude spontální, právě díky vaším modlidbám. Budeme v nás cítit potřebu dát, mohli by jste se ptát: „ Jak najdeme pravé chudé?“  Různá náboženství nás často nepřesvědčí o jejich správě, tudíž jakým způsobem to můžeme provést?  Stačí modlit se stejným způsobem a když vejdeme do kontaktu, říci: (Otče Všemohoucí, prosím Tě pomož mi najít osoby, které potřebují opravdu pomoci, tím že jim dám můj milodar.) Buďte klidní, najdete je, Nebeský Otec Vám dá znamení, že Vás vyslyšel. Dále bude záležet jen ne Vaší duši, abyste se rozhodli, proč to, co za to stojí, děláte. On je víc než přítel a nezaslouží si, abyste ho opustili, naopak, vyprávějte mu co děláte, jak trpíte, stesky, melancholie, nespravedlnosti o nejnáročnějších úkolech během dne. Náš Stvořitel Vám dá svoji energii, která vstoupí hluboko do Vaší duše a osvítí ji.  Po obdržení pomoci, neopomeňte modlidby, nikdy ji nepodceňujte: když bude použita ve skupině, její síla je taková, že se dají změnit i světové události, které týkají lidstva. Cokoliv se stane, náš nebeský Otec Vám ukáže cestu, dá Vám klid a klid vnese do Vašich srdcí.

                                                      

P.S.:  Poslední vůle spisovatele, je taková, aby se obsah tohoto listu rozšířil po celém světě.

Důležité: Na nasledující strane jsou citované nahořeuvedené modlitby s nadějí, jenž by ste mohli otevřít Vaše srdce Nebeskému Otci.

back