PADRECELESTE.COM

SÅ HÄR FÅR DU HJÄLP FRÅN DIN HIMMELSKE FADER

Som bekant har vi alla otaliga problem att kämpa med varje dag. För att lösa problemen händer det att vi vänder oss till mäktiga män eller spåkunniga personer som ser in i framtiden. Och utan att vi riktigt vet varför glömmer vi att vända oss till Honom som skapat oss. Han är aldrig långt borta, om vi söker honom med uppriktigt hjärta, oberoende av vilken religion vi tillhör. Men hur bär man sig åt egentligen? Det gäller bara att övervinna sin stolthet, ta mod till sig och be med tillit och övertygelse, ensamma eller i grupp, om möjligt med största möjliga koncentration. Du kan be Fader vår, Ave Maria och Gud som haver barnen kär, helst flera gånger i rad och med övertygelse. Tala som om du vände dig till en annan person som lyssnade till dig. I ögonblicket när du får kontakt börjar du kanske att gäspa, kanske tåras dina ögon - och det är då som du skall be din Himmelske Fader om hjälp att lösa dina problem. Du kanske behöver hjälp med att bli av med en envis huvudvärk eller råda bot på någon typ av överansträngning, att bli av med stresskänslorna som du samlat på dig under dagens lopp, att lösa kärleksproblem, att komma ut ur drogmissbrukets tunnel, att få ett jobb om du är arbetslös, att få slut på stridigheterna i familjen och hemmet och i stället få lugn och ro att härska, att bota sjukdomar och annat. Det är inget konstigt alls med det här, utan helt normalt. Det enda du behöver göra är att följa råden ovan, som är universella och gäller för alla mänskliga varelser, och säga: "Evige Fader, jag ber dig, hjälp mig att hitta ett arbete, hjälp mig att bota min sjukdom", eller något liknande. Be många gånger under dagens lopp och under kommande dagar, hur ofta beror på vad det är du ber om. Du kommer t.ex. inte att bli bönhörd om du ber om högsta vinsten i penninglotteriet. Men hur skall vi kunna återgälda vår Himmelske Faders kärlek? Genom att komma över egoismen och girigheten som har slagit rot inom oss, genom att vara redo att hjälpa behövande medmänniskor och att ge åtminstone en liten del av vad vi tjänar till de fattiga. Förvisso är det här inte så lätt, men oroa dig inte, offerviljan kommer spontant med bönen. Du kommer att känna ett behov att få ge inom dig. Du kanske undrar hur du skall bära dig åt för att finna människor som verkligen är behövande. Det är inte alltid religionerna är helt övertygande i sin förvaltning, så vart skall man vända sig? Det enda du behöver göra är att be på det sätt som beskrivs ovan och när du får kontakt säger du: Evige Fader, jag ber dig att hjälpa mig att finna människor som verkligen är behövande så att jag kan göra en insats. Och var så säker, du kommer att finna behövande människor. Din Himmelske Fader kommer att ge dig ännu ett bevis på att han lyssnar till dig. Sedan är det du som får avgöra, för det är handlingen som räknas. Din Himmelske Fader är mer än en vän för dig och har inte gjort sig förtjänt av att bli bortglömd, så berätta om dina problem för honom, om din sorg och din melankoli, om orättvisor som drabbat dig och om problem och obegripliga händelser som du tampats med under dagens lopp. Vår Skapare kommer att låta dig tal del av sin energi, tränga in i de mörkaste skrymslena i din själ och lysa upp dem. När du väl har fått hjälp får du inte vara så otacksam att du glömmer bönen. Undervärdera aldrig bönen. När det är stora grupper som ber är bönens styrka sådan att den kan få världshändelserna att ta en annan vändning, även de mest skräckinjagande händelser som hotar mänskligheten. Vad som än händer leder vår himmelske fader oss och ger oss frid i det han låter bönen bo i våra hjärtan.

 

PS Skribentens sista önskan är att detta skall spridas världen över.

N.B The following page contains the above prayers in the hope that you will open your heart to Our Heavenly Father.

 

back