Mes pradedame nuo kryžiaus ženklo, lydimo sakydami: Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. ir tada tęskite deklamavimą

Mūsų Tėve, kuris esi danguje, šventas tavo vardas, ateis tavo karalystė, tavo valia bus įvykdyta. kaip danguje, taip ir žemėje. Duok mums šiandien mūsų kasdienės duonos ir atleisk mums savo skolas, kai atleisime savo skolininkams, padėsime nenukristi į pagundą, bet išlaisvinti mus nuo blogio. Amen

Sveika, Marija, kupina malonės, Viešpats yra su tavimi “. Tu esi palaimintas tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių, Jėzaus, vaisius. ** Šventoji Marija, Jėzaus Motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar yra mūsų mirties valanda. Amen

Šlovė Tėvui ir Sūnui bei Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir per amžius. Amen 

** kaip Efezo III 431 AD ekumeninės tarybos variantas.

Trečioji ekumeninė taryba (Efezas 431), sušaukta imperatoriaus Teodosijaus II, buvo surengta kartu su 200 Tėvų Efeze Mažojoje Azijoje tuo metu, kai Romos popiežius Celestinas I paskelbė Mariją Efeze. Dievo Motina.

back